SHIVA

スケジュールカレンダー

2021.11
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2

【プレオ入金〆切】12/3 夏朧 生誕祭 『Mr.HEAVENLY STAR』

3 4 5

鴾弥 聖誕前夜祭 インストアイベント

6

【延期公演】鴾弥 聖誕祭 『Charisma詩界』

7 8

【プレオ受付開始】大馳 生誕祭 『Imagination Breakdown vol.2』

9 10 11 12 13

【一般チケット発売】12/3 夏朧 生誕祭 『Mr.HEAVENLY STAR』

14

【プレオ受付〆切】大馳 生誕祭 『Imagination Breakdown vol.2』

15 16 17 18

SPEEDDISK PRESENTS〜NEXT G【大阪】

19

SPEEDDISK PRESENTS〜NEXT G 【名古屋】

20

【プレオ入金〆切】大馳 生誕祭 『Imagination Breakdown vol.2』

21 22 23

SPEEDDISK PRESENTS〜NEXT G 【東京】

24 25 26

fiveStars presents「Realistc ideal -NAGOYA-」

27

【一般チケット発売】12/16大馳 生誕祭 『Imagination Breakdown vol.2』

fiveStars presents「Realistic ideal -OSAKA-」

28 29 30